Logo
Vytlačiť túto stránku

Slovenská lesnícka komora: Alarmujúce vyjadrenia, vyjadrujeme ostrý nesúhlas

Slovenská lesnícka komora zaujala stanovisko k informácii o tom, že Ministerstvo životného prostredia SR sa pripravuje získať pozemky v národných parkoch do vlastníctva štátu, ktoré bude spravovať Štátna ochrana prírody SR. Ako na tlačovej konferencii uviedol minister Ján Budaj, je to v Programovom vyhlásení vlády. Na škodu však je, že nepovedal, v ktorom. V súčasnom, za jeho pôsobenia, takýto bod nie je nikde uvedený. Prečo minister životného prostredia zavádza, je záhadou. Myslí si aj so štátnym tajomníkom, že Slováci nevedia čítať s porozumením?, pýta sa Slovenská lesnícka komora v tlačovej správe, ktorú nám zaslal jej hovorca Bc. Dávid Hančinský.

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

„Alarmujúce je tiež nedávne vyjadrenie generálneho riaditeľa ŠOP SR Dušana Karasku o tom, že „najprísnejšie chránené územia nie sú v správe ochrany prírody. Navrhuje preto, aby sa pri rozdelení organizácie pôda v nich presunula do vlastníctva štátu a správy ŠOP SR. Postupne by sa potom dohodlo s neštátnymi vlastníkmi na vykúpení alebo uzatvorení nájomnej zmluvy“.

Voči týmto vyjadreniam Slovenská lesnícka komora vyjadruje ostrý nesúhlas, pretože je to v rozpore s programovým vyhlásením súčasnej vlády, platným zákonom o ochrane prírody a krajiny, so zákonom o lesoch a inými zákonmi, odporuje kritériám IUCN!

V súčasných NP je 48% pôdy neštátnych vlastníkov. Zobrať vlastníkom pôdu, lesy a až potom sa s nimi dohodnúť, ako sa im to bude kompenzovať? Nemal by byť postup presne opačný? Proces znárodňovania tu už raz bol a samotný minister bol proti takému režimu. Dnes už zmenil názor? V platnom programovom vyhlásení vlády je uvedené, že „v spolupráci s ochranárskou obcou vykonáme revíziu chránených území“. Nebolo by logické urobiť najprv niečo takéto a potom presúvať pozemky pod iného správcu?

A ako to vlastne s našimi národnými parkami je? Prvá oficiálna kategorizácia IUCN bola zverejnená v roku 1978 a  aktuálna platí od roku 2000. Vtedy boli už naše NP okrem dvoch vyhlásené a nikdy sa podľa nich nepostupovalo, ani pri vyhlasovaní uvedených dvoch posledných – Slovenský kras a Veľká Fatra. NP, ktoré sa zaraďujú podľa kritérií IUCN do kategórie II., pritom postupy vyhlasovania NP sú úplne iné, ako tomu bolo u nás. Ak by sme NP vyhlasovali podľa IUCN,  určite by ich nebolo 9 a určite by vyzerali inak.

IUCN v súčasnosti uvádza 6 kategórií chránených území. Pritom deklaruje, že všetky kategórie majú rovnakú hodnotu (nepovyšuje žiadnu kategórie nad iné). Výber kategórie závisí od konkrétneho štátu, od toho, čo od daného chráneného územia očakáva a od stavu daného územia!

Žeby preto sa konal taký mediálny tlak, a to  napriek platnému programovému vyhláseniu vlády, platnému zákonu o ochrane prírody a krajiny, zákonu o lesoch a iných zákonov, napriek kritériám IUCN, lebo celá Európa sa uberá iným smerom?

Európsky parlament minulý týždeň napriek nesúhlasu väčšiny slovenských europoslancov (!!!)  v rámci plenárneho zasadnutia schválil iniciatívnu správu pre Stratégiu pre lesy EÚ, ktorá bude podkladom pre nový legislatívny návrh.  Európska komisia ho plánuje predložiť začiatkom budúceho roka ako súčasť Európskeho ekologického dohovoru. Pritom je braný ohľad na všetky doterajšie prijaté dohovory a stanoviská výborov, len v žiadnych z nich sa nepreferuje bezzásahový režim, aký sa presadzuje skupinou aktivistov na Slovensku,“ uvádza sa vo vyjadrení Slovenskej lesníckej komory.

 

 

 

Naposledy zmenené: štvrtok, 22 október 2020 18:39
Prečítané: 1526
(2 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.