Logo
Vytlačiť túto stránku

Komentár: Za socializmu všetci „rozumeli“ futbalu, v demokracii lesom

Za socializmu sa hovorilo, že každý Slovák „rozumie“ futbalu. Ľudia si totiž zvykli vyjadrovať sa k tejto hre ako veľkí znalci, no mnohí pritom nevedeli ani poriadne kopnúť do lopty, nieto ešte presne prihrať a vystreliť na bránu. V demokracii akoby každý rozumel lesom. Nepotrebuje na to odborné vedomosti a praktické skúsenosti. Napriek tomu „vie“, kedy netreba ťažiť drevo, kedy les nepotrebuje aktívnu ochranu proti škodcom a je presvedčený o tom, že príroda si vlastne poradí v lesoch sama, takže človek – odborný lesný hospodár s potrebnou kvalifikáciou je nepotrebný...

Doporučený Ilustračné foto Jozef Marko Ilustračné foto Jozef Marko

A vlastníci lesov? Tí sa cítia v tejto spoločnosti mnohokrát ako persony non grata – osoby nežiadúce.  Na sociálnych sieťach, ale aj priamo v lesných porastoch, ktoré vlastnia, sa stávajú terčom - slušne povedané - neslušných útokov. A to iba preto, že ich prarodičia investovali po návrate spoza „veľkej mláky“, kde dreli v baniach alebo v hutiach v Pittsburghu alebo v Clevelande, do kúpy kúsku lesa. A ich potomkovia, predstavte si tú opovážlivosť, si dovolili tento les zdediť a zveľaďovať, aby im prinášal úžitok tak, ako si to priali ich pradedovia a dedovia.

Vlastníci a obhospodarovatelia lesov sa pýtajú, prečo sa stali terčom atakov na podstatu ich existencie a ostentatívne prejavovanej neúcty voči nim za to, že vlastnia les a hospodária v ňom? Prečo nevníma rovnako kriticky naša spoločnosť majiteľov poľnohospodárskej pôdy a tých, ktorí hospodária na poliach, lúkach, pasienkoch, v záhradách alebo sadoch? Rozprávam sa s nimi a viem, že už poznajú odpovede na tieto otázky. Pochopili, že malá skupina ľudí vehementne a vytrvalo presviedča širokú verejnosť v masmédiách a na internete o tom, že lesy nie sú v dobrých rukách, ak sa o ne starajú lesníci.

Vlastníci lesov a lesníci spočiatku nevenovali pozornosť tomuto systematickému a dlhodobému úsiliu o ich degradáciu. Neverili tomu, že ľudia môžu uveriť účelovo a emocionálne prezentovaným informáciám, namiereným proti nim, proti lesníckej práci a proti súkromnému vlastníctvu lesov. Kampaň proti lesníctvu však nabrala také rozmery, že sa rozhodli bojovať za svoje vlastnícke práva a za zachovanie lesníckej profesie u nás.

Toto nie je zápas o modernú krajinu, ako nazval razantné a verejné zdvihnutie hláv lesohospodárov a lesomajiteľov s podporou samospráv a obyvateľov vidieka v dotknutých regiónoch proochranársky orientovaný denník v súvislosti s odporom miestnych obyvateľov voči návrhu zonácie Národného parku Muránska planina. Toto je zápas veľkej skupiny ľudí, žijúcich prevažne na vidieku, aby získali rovnaký rešpekt a rovnakú úctu, ako majú mať a akú si zaslúžia v tejto spoločnosti všetci vlastníci a všetky profesie. Ak vo svojom úsilí vytrvajú, spoločnosť im porozumie. O tom vôbec nepochybujem.

Jozef Marko

Naposledy zmenené: streda, 24 jún 2020 12:53
Prečítané: 1824
(5 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.