Logo
Vytlačiť túto stránku

Názor: Odsudzovať lesníkov za postoj k zonácii Národného parku Muránska planina môžu iba tí, ktorí mu nechcú porozumieť. A ani sa o to nesnažia

Prečo navrhujú lesníci, lesomajitelia a samosprávy dotknutých miest a obcí preklasifikovanie Národného parku Muránska planina na prírodný park? A prečo súhlasia so stupňami ochrany prírody, ktoré v ňom v súčasnosti platia? Odpoveď na obidve otázky je v rozdiele medzi národným a prírodným parkom. A nielen v ňom.

Doporučený Kalamitné pochy na hrebeni, ktoré sa snažia lesníci obnoviť, chcú ochranári zaradiť do zóny B Národného parku Muránska planina Foto Jozef Marko Kalamitné pochy na hrebeni, ktoré sa snažia lesníci obnoviť, chcú ochranári zaradiť do zóny B Národného parku Muránska planina

Národný park má mať výmeru viac ako 10 000 hektárov a ekosystémy minimálne pozmenené človekom. Prírodný park má mať výmeru vyše 500 hektárov s ekosystemámami, pozmenenými činnosťou človeka. Podľa nového zákona musí byť v národnom parku 50 percent jeho výmery v bezzásahovej zóne A. Do zóny A by mali  byť podľa stanovených kritérií zaradené prirodzené porasty. Ak ale Národný park Muránska planina tieto kritériá na 50 percentách výmery nespĺňa, tak odporcovia návrhu zonácie považujú za nelogické, že do tejto zóny sú zahrnuté porasty, ktoré nemajú s prirodzenou a pôvodnou štruktúrou nič spoločné.

Lesníci a vlastníci lesov preto navrhujú, aby bola Muránska planina prírodným parkom v súlade s podmienkami, ktoré stanovuje zákon. Držať sa za každú cenu zonácie považujú navrhovatelia zmeny z radov vlastníkov a obhospodarovateľov dotknutých lesov za opodstatnené len vtedy, ak bude zonácia prehodnotená a ak v navrhovaných zónach prestanú ochranári hľadať to, čo v nich jednoducho nie je. Lesníci nemôžu súhlasiť s tým, že envirorezort chce dosiahnuť zaradenie akéhokoľvek územia do bezzásahovej zóny A na 50 percentách výmery národného parku a výhľadovo dokonca na 75 percentách rozlohy tohto národného parku.

Nerozumejú tomu, prečo práve 50 percent národného parku má byť v bezzásahovej zóne a pýtajú sa, z akého oprávneného dôvodu a akého vedeckého podkladu vychádzajú ochranári pri stanovení tejto hranice. Za logické by považovali zmenšenie výmery národného parku na jadrovú zónu a v nej vymedzenie bezzásahového územia na 50 percentách výmery. Alebo prehodnotiť národný park a chrániť ho ako prírodný park.

Lesníci a lesomajitelia neveria sľubom, že štát vyrieši očakávaný výpadok príjmov z daní pre obce, že vyrieši dopad na zamestnanosť, ak ľudia z lesnatého regiónu prídu o prácu kvôli bezzásahu v štátnych aj neštátnych lesoch, že štát bude mať dosť finančných prostriedkov na kompenzáciu ujmy z obmedzenia hospodárenia v zónovanom národnom parku, ak mu dnes chýbajú peniaze na nepomerne menší balík tohto druhu úhrad.

Nejasností, predpokladov a neistôt, ktoré so sebou prináša návrh ochranárov na zonáciu Národného parku Muránska planina je ešte oveľa viac (dočitate sa o nich v májovom vydaní časopisu LES & Letokruhy) a príliš veľa na to, aby s ním mohli lesníci a lesomajitelia súhlasiť. A odsudzovať ich za to môžu iba tí, ktorí postoju lesníkov a vlastníkov lesov nechcú porozumieť. A ani sa o to nesnažia.

Jozef Marko

Naposledy zmenené: pondelok, 06 apríl 2020 19:24
Prečítané: 2040
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.