Logo
Vytlačiť túto stránku

Otvorený list vlastníkov lesov ministrovi životného prostredia: žalostný stav, s ktorým nie je spokojný nikto

Drobní vlastníci lesov a furmani vyzvali v piatok 31. januára na verejnom zhromaždení v Bratislave všetkých kompetentných, aby ich podporili. ÚNIA regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska a Asociácia furmanov Slovenska zverejnili apel na štátne inštitúcie, predovšetkým na Ministerstvo životného prostredia SR, aby finančne podporili ľudí, ktorí obhospodarujú lesy. Na verejnom zhromaždení sa zúčastnilo približne dvesto ľudí. Výsledkom ich apelu je aj otvorený list, adresovaný ministrovi životného prostredia, ktorý mu zaslali v mene súkromných vlastníkov lesov predstavitelia ÚNIE Milan Ovseník a Juraj Vanko.

 

Doporučený Ilustračné foto Peter Staroň Ilustračné foto Peter Staroň

„Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás týmto otvoreným listom ako reprezentanti komunity vlastníkov lesov na Slovensku vlastniacich približne polovicu výmery lesov na Slovensku. Absolútna väčšina týchto vlastníkov sú riadni občania našej republiky, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť za stav týchto lesov a to nielen ako svojho majetku, ktorý im prináša úžitok, ale aj ako súčasti prírody, ktorá je strategicky dôležitá pre zachovanie ekologickej stability celej našej krajiny.

Očakávali sme, že rovnakú zodpovednosť prejaví aj Ministerstvo životného prostredia SR pri presadzovaní opatrení na ochranu prírody najmä tým, že bude hľadať racionálne riešenia smerujúce k hľadaniu rovnováhy medzi ochranou prírody a oprávnenými sociálnymi a hospodárskymi záujmami obyvateľov slovenského vidieka.

Žiaľ, aj napriek nášmu dlhodobému úsiliu a ochote hľadať obojstranne prijateľné riešenia musíme konštatovať, že do dnešného dňa neboli vyriešené v tejto oblasti zásadné a systémové problémy a výsledkom je to, že aj po tridsiatich rokoch existencie ochrany prírody v podmienkach demokratického štátu panuje všeobecná zhoda na jej žalostnom stave., s ktorým nie je spokojný nikto,“ uvádza sa v otvorenom liste, ktorý zverejňujeme v celom rozsahu v osobitnej prílohe k článku.

Jozef Marko

Naposledy zmenené: utorok, 04 február 2020 19:27
Prečítané: 1636
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.