Logo
Vytlačiť túto stránku

Cena TUZVO 2017

Už tradične je súčasťou jubilejnej akademickej slávnosti aj odovzdanie Ceny TUZVO, ktorú udeľuje rektor raz za päť rokov pri príležitosti výročia univerzity.

Doporučený Cena TUZVO 2017

Za rok 2017 ju rektor udelil za lesníctvo Prof. Ing. Ladislavovi Paulemu, PhD., za drevárstvo rof. Ing. Jánovi Borotovi, DrSc., za ekológiu Doc. Ing. Eve Michalkovej, PhD. a za environmentálnu techniku Dr. Ing. Františkovi Simačíkovi.

Cena TUZVO za lesníctvo
Prof. Ing. Ladislav Paule, PhD.
Prof. Paule patrí k najvýznamnejším akademickým osobnostiam našej univerzity posledných desaťročí. Vo výučbe sa špecializoval najmä na genetiku a šľachtenie lesných drevín a neskôr aj na populačnú a evolučnú genetiku poľovnej zveri.

Cena TUZVO za drevárstvo
Prof. Ing. Ján Borota, DrSc.
Prof. Borota pôsobil na terajšej Technickej univerzite vo Zvolene ako docent od roku 1965. Počas dlhých rokov pedagogickej a výskumnej činnosti sa významne zaslúžil o rozvoj problematiky svetového lesníctva, drevárstva a výchovu nových odborníkov v tejto oblasti zo Slovenska i zahraničí.,

Cena TUZVO za ekológiu
Doc. Ing. Eva Michalková, PhD.
Bohatá pedagogická činnosť doc. Michalkovej spočíva predovšetkým v gestorovaní viacerých predmetov s chemickým, mikrobiologickým a environmentálnym zameraním, vo výchove bakalárov, diplomantov a doktorandov, ako aj v príprave vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov.

Cena TUZVO za environmentálnu techniku
Dr. Ing. František Simačík
Vo vedeckovýskumnej činnosti sa Dr. Simančík venuje najmä výskumu kovových konštrukčných materiálov, ktorých štruktúra a vlastnosti sú inšpirované prírodnými vzormi. Okrem toho sa významne podieľa na zavedení nových technológií lisovania práškových zmesí , technológie tlakovej infiltrácie grafitových kontaktov meďou alebo technológie výroby penového hliníka.
Zdroj: tuzvo

 

 

Prečítané: 2864
(0 hlasov)
Lesmedium. All Rights Reserved.