Prihlásiť

Škola, ktorá spája

O radostiach a starostiach riaditeľa lesníckej školy

Na čele tejto vzdelávacej inštitúcie stojí riaditeľ Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Požiadali sme ho o rozhovor.

Vaša škola je svojou štruktúrou odlišná od lesníckych škôl na Slovensku. Ako je to vlastne?

Spojená škola na Kollárovej ulici v Prešove vznikla v roku 2007, kedy bolo k Strednej odbornej škole lesníckej pričlenené Stredné odborné učilište lesnícke Sigord. Čo sa týka počtu žiakov, dnes na Strednej odbornej škole lesníckej v maturitnom odbore lesníctvo-lesnícka prevádzka a lesníctvo-krajinná ekológia študuje v štyroch ročníkoch 210 žiakov a na Strednej odbornej škole sa v dvoj- a trojročných učebných odboroch „mechanizátor lesnej výroby“ a „lesná výroba“ pripravuje do praxe 115 žiakov.

Na čo ste ako riaditeľ lesníckej školy v Prešove najviac hrdý?

V prvom rade som hrdý na to, že som jej absolventom. Alma mater mi dala základy lesníckych odborností a vyzbrojila ma kvalitnými vedomosťami pre môj ďalší odborný rast, pre štúdium lesníctva na vysokej škole. Som hrdý na školu, ktorá si za svoju krátku (v porovnaní so školami v Liptovskom Hrádku a Banskej Štiavnici) viac ako päťdesiatročnú históriu vybudovala stabilné miesto na trhu stredoškolského odborného lesníckeho školstva. A to nielen miesto stabilné, ale aj významné. Sme jedinou lesníckou školou v regióne východného Slovenska. Povolanie lesníka sa prenáša z generácie na generáciu a generácia ozajstných horárov a poľovníkov ešte nevymrela, to pomyselné generačné žezlo sa ďalej posúva. Lenže časy, kedy sa na štúdium lesníctva v našej škole hlásilo 300 a viac záujemcov, sú nenávratne preč. No i tak terajší záujem o školu každoročne prevyšuje jej kapacitné možnosti. Som hrdý na školu, ktorá si v dobe uprednostňovania všeobecného vzdelávania na gymnáziách vie získať pre štúdium lesníctva dostatočný počet žiakov. Hrdý som na výsledky našej – bohužiaľ nedocenenej - práce, ktorej výsledky nás každoročne presviedčajú o tom, že ju robíme so srdcom.

A v neposlednom rade som hrdý na všetkých, ktorí venovali kus svojho života našej škole, bývalým i súčasným pedagógom, tým ktorí svoju prácu učiteľa povýšili na poslanie. A určite aj na všetkých jej absolventov, ktorí šíria jej dobré meno aj s odstupom mnohých rokov.

V poslednom čase sa veľa hovorí o duálnom vzdelávaní. Ako sa vám darí prepájať teoretické vzdelávanie s praktickou prípravou vašich študentov?

Súčasťou školy je aj Školské hospodárstvo Cemjata. Bolo zriadené v roku 1958 ako školské lesy, od roku 2013 je súčasťou organizačnej štruktúry Spojenej školy. Školské lesy sú pre našich žiakov akýmsi „zeleným laboratóriom“. Žiaci tu majú možnosť osvojovať si a utvrdzovať zručnosti v tých činnostiach, ktoré budú ich pracovnou náplňou, a to formou praktických cvičení a učebných praxí. Pre tieto účely máme vybudované rôzne účelové objekty, ku ktorým patria okrem porastov školského hospodárstva aj priemyselné plantáže, lesná škôlka, výberové stromy, génové základne, uznané porasty pre zber semena, diviačia obôrka, školská strelnica, náučné chodníky, rybníky, školská strelnica a trenažér. Dobudúcna chceme vybudovať včelnicu, zatiaľ budujeme materiálnu základňu pre naplnenie tohto cieľa. O včelárstvo je záujem nielen medzi študentmi, ale aj medzi laickou verejnosťou. Na škole zatiaľ pracuje včelársky krúžok, ktorý má skromných päť úľov.

Škola je od roku 2013 Centrom odborného vzdelávania a prípravy v lesníctve, prvým na Slovensku. Hlavnou úlohou centra odborného vzdelávania sú najmä: odborné vzdelávanie a príprava žiakov na výkon daného povolania a odborných činností v stredných odborných školách s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce, ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy, celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce, napr. kurzy odbornej spôsobilosti, kurzy pre špecifické odborné zručnosti, rekvalifikačné vzdelávanie, tvorba a realizácia nových školských vzdelávacích programov, inovácie obsahu vzdelávacích programov škôl, aplikovaný výskum, prípadne spolupráca s výskumnými inštitúciami, medzinárodná spolupráca, poradenské a servisné služby profesijného zamerania, tvorba a spolutvorba odborných učebných textov.

Predplatné časopisu

(Úplné znenie tohto článku si prečítate na stránkach časopisu LES & Letokruhy Marec 2017)

Hlavné správy

Hľadajú dobré príklady z NATURA 2000

Hľadajú dobré príklady z NATURA 2000

O čom sa píše

Európska komisia prijíma návrhy na zrealizované príklady vynikajúceho manažmentu území európskej sústavy Natura 2000. Vybrané ocení.

Prečítajte si viac
Pri plánovaní ciest treba myslieť na migrujúcu zver

Pri plánovaní ciest treba myslieť na migrujúcu zver

O čom sa píše

WWF spája sily s odborníkmi z oblasti dopravy, priestorového plánovania a ochrany prírody z krajín karpatského regiónu, aby spoločne postupovali...

Prečítajte si viac
Odbory lákajú mladých

Odbory lákajú mladých

O čom sa píše

Odborový zväz Drevo, Lesy, Voda pripravil návrh aktivít (pre) mladých členov OZ DLV vo veku do 35 rokov.

Prečítajte si viac
Spracovanie kalamity zastavilo turistov

Spracovanie kalamity zastavilo turistov

O čom sa píše

Turistický chodník k Roháčskemu vodopádu je od stredy uzavretý pre spracovávanie lykožrútovej kalamity.

Prečítajte si viac

12°C

SR - aktuálne počasie

Oblačno

Vlhkosť: 92%

Vietor: 11.27 km/h

  • 26 Sep 2017 20°C 11°C
  • 27 Sep 2017 18°C 13°C

Naši partneri

Silvarium.cz DYAS.EU PEFC Slovakia Drevo burza LKT Trstena Fytofarm Merimex